Phản ứng nào dưới đây là phản ứng...

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Phản ứng nào dưới đây là phản ứng...

0
Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng nào làm giảm mạch polime ?

A. poli(vinyl clorua) + Cl2 → t

B. cao su thiên nhiên + HCl → t

C. poli(vinyl axetat) + H2O → −(OH- ,t)

D. amilozơ + H2O ->( H+)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn D

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP