So sánh năng lượng ion hóa I nào...

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại So sánh năng lượng ion hóa (I) nào dư...

0
Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

So sánh năng lượng ion hóa (I) nào dưới đây là không đúng ? A. I1 (Na) < I1 (Li) B. I1 (Na) < I1 (Mg) C. I1 (Mg) < I1 (Al) D. I1 (Na) < I2 (Na)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

chọn C. Mg có cấu hình bền hơn Al nên có năng lượng ion hóa cao hơn.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP