Cho ba vật dao động điều hòa chung...

Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng...

0
Cho ba vật dao động điều hòa chung vị trí cân bằng, cùng phương, cùng biên độ 2cm, cùng chu kỳ 1,2s. Vật 1 sớm pha hơn vật 2, vật 2 sớm pha hơn vật 3. Và vật 1 vuông pha với vật 3. Gọi ${{t}_{1}}$là khoảng thời gian mà ${{x}_{1}}{{x}_{2}}<0$ và gọi ${{t}_{2}}$ là khoảng thời gian ${{x}_{2}}{{x}_{3}}<0$ ( trong đó ${{x}_{1}},{{x}_{2}},{{x}_{3}}$ là li độ của 3 vật). Biết rằng $2{{t}_{1}}+3{{t}_{2}}=1,5s.$ Biên độ tổng hợp của 3 vật là:
4,788cm4,669cm4,828cm4,811cm

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
4,828cm

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP