Cho bảng số liệu:SỐ KHÁCH VÀ DOANH THU...

Cho bảng số liệu:SỐ KHÁCH VÀ DOANH THU TỪ DU LỊCH CỦA NƯỚC TACăn cứ v...

0
Cho bảng số liệu:
SỐ KHÁCH VÀ DOANH THU TỪ DU LỊCH CỦA NƯỚC TA

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tình hình phát triển ngành du lịch ở nước ta?
Khách nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế.doanh thu du lịch thấp và ngày càng gỉamKhác quốc tế tăng rất nhanh và chiếm tỉ trọng thấp.Số lượng khách nội địa ít hơn khách quốc tế.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Khách nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP