Cho bảng số liệuGDP DÂN SÓ CỦA MỘT...

Cho bảng số liệuGDP, DÂN SÓ CỦA MỘT SÓ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2015(Đơ...

0
Cho bảng số liệu
GDP, DÂN SÓ CỦA MỘT SÓ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2015(Đơn vị: %)

Các nước, khu vực

GDP (Triệu USD)

Dân số (Triệu người)

Hoa Kì

18.036.648,0

323,9

Nhật Bản

4.383.076,0

125,3

Trung Quốc

11.007.721,0

1,378

Liên Bang Nga

1.331.208,0

144,3

Nhận xét nào sau đây đúng về GDP và dân số của một số nuớc trên thế giới năm 2015?
Hoa Kì có quy mô GDP lớn nhất và tổng dân số lớn gấp 2,85 lần Nhật BảnSo với Nhật Bản, Liên Bang Nga có tổng GDP nhỏ hơn 3,29 lần nhung dân số đông hơnTrung Quốc quy mô dân số lớn nhất và tổng GDP lớn hơn Liên Bang Nga 8,62 lầnQuy mô GDP của Hoa Kì lớn gấp 1,63 lần và tổng dân số nhỏ hơn 4,25 lần Trung Quốc

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy,

- Hoa Kì có quy mô GDP lớn nhất, dân số gấp 2,58 lần Nhật Bản => A sai

- So với Nhật Bản, Liên Bang Nga có tổng GDP nhỏ hơn 3,29 lần nhưng dân số đông hơn => B đúng

- Trung Quốc có quy mô dân số lớn nhất, Tổng GDP cao gấp 8,27 lần Liên Bang Nga => c sai

Quy mô GDP của Hoa Kì lớn hơn 1,64 lần nhưng tổng dân số thấp hơn 4,25 lần Trung Quốc => D sai
So với Nhật Bản, Liên Bang Nga có tổng GDP nhỏ hơn 3,29 lần nhung dân số đông hơn

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP