Cho biểu đồ: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY...

Cho biểu đồ: CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC PHÂN THEO VÙNG NĂM 2...

0
Cho biểu đồ:
CƠ CẤU SẢN LƯỢNG THỦY SẢN KHAI THÁC PHÂN THEO VÙNG NĂM 2000 VÀ 2014.


Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về cơ cấu sản lượng thủy sản khai thác phân theo vùng ở nước ta năm 2000 và 2014.
Đồng bằng sông Cửu Long luôn có sản lượng thủy sản khai thác đứng đầu cả nước. ĐB sông Cửu Long và DH Nam Trung Bộ tỉ trọng đều có xu hướng tăng. Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2014 có tỉ trọng lớn thứ hai. Tỉ trọng các vùng còn lại của nước ta có xu hướng tăng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
ĐB sông Cửu Long và DH Nam Trung Bộ tỉ trọng đều có xu hướng tăng.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP