Việc hình thành cơ cấu nông – lâm...

Việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp có ý nghĩa lớn đối với...

-1
Việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp có ý nghĩa lớn đối với sự hình thành cơ cấu kinh tế chung của vùng Bắc Trung Bộ, bởi vì nó góp phần?
tạo ra cơ cấu ngành kinh tế của vùng giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động xã hội của vùng khai thác tiềm năng to lớn của cả đất liền và biển của vùng tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian của vùng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
-1
Đáp án đúng của câu này là:
tạo ra cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong phát triển cơ cấu kinh tế theo không gian của vùng

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP