Cho các phát biểu sau: a Điện phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, có màng ngăn), thu được khí H2 ở catot. (b) Cho CO dư qua hỗn hợp MgO và CuO đun nóng (phản ứng hoàn toàn), thu được chất rắn gồm MgO và Cu. (c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO4 và H2SO4 thì Zn bị ăn mòn điện hóa. (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2, thu được kết tủa Ag. Tổng số phát biểu đúng là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng: NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH (b) Đúng, CO chỉ khử CuO. (c) Đúng: Zn + Cu2+ —> Zn2+ + Cu. Cu sinh ra bám vào Zn tạo cặp điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện li. (d) Đúng: AgNO3 + Fe(NO3)2 —> Ag + Fe(NO3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP