Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn triglyxerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được glyxerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Phân tử khối của X (theo đvC) là A. 860. B. 862. C. 864. D. 866.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X là (C17H33COO)(C17H35COO)(C15H31COO)C3H5 —> MX = 860

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP