Điện phân dung dịch X chứa m gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch X chứa m gam chất tan gồm FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ 5,36A trong 14763 giây thu được dung dịch Y và ở catot có 19,84 gam hỗn hợp kim loại bám vào. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được 39,5 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 64,35. B. 61,65. C. 58,95. D. 57,60.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
ne = It/F = 0,82 mol Ban đầu đặt a, b là số mol FeCl3 và CuCl2. Đặt x là số mol Fe2+ còn dư. ne = a + 2b + 2(a – x) = 0,82 m kim loại = 56(a – x) + 64b = 19,84 Dung dịch Y chứa FeCl2 (x mol) nên: m↓ = 143,5.2x + 108x = 39,5 —> a = 0,18; b = 0,24; x = 0,1 —> m = 61,65 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP