X là este đơn chức tạo bởi axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là este đơn chức t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là este đơn chức tạo bởi axit E; Y là este đơn chức tạo bởi axit F. Cho 70,19 gam hỗn hợp M gồm X, Y, E, F (đều mạch hở, MF > ME) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 1,025 mol NaOH, phản ứng kết thúc thu được 82,66 gam muối và 18,72 gam hỗn hợp T gồm 2 ancol đồng đẳng liên tiếp. Nếu cho toàn bộ lượng muối nói trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy tạo tối đa 212,22 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của E và F trong M gần nhất với A. 0,5 B. 1,8 C. 1,7 D. 0,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
mM + mNaOH = m muối + mT + mH2O —> nH2O = 0,545 —> nT = nNaOH – nH2O = 0,48 —> MT = 39: CH3OH (0,24) và C2H5OH (0,24) M muối = 80,64 —> Muối chứa HCOONa (u mol) nHCOONa < 1,025 – 0,24 = 0,785 —> mAg < 0,785.2.108 = 169,56 < 212,22 —> Kết tủa có chứa sản phẩm thế H bằng Ag —> Muối còn lại là CH≡C-R-COONa (v mol) nNaOH = u + v = 1,025 m muối = 68u + v(R + 92) = 82,66 Kết tủa gồm Ag (2u) và CAg≡C-R-COONa (v mol) m↓ = 108.2u + v(R + 199) = 212,22 —> u = 0,485; v = 0,54 và vR = 0 —> R = 0: CH≡C-COONa Vậy M chứa: nHCOOH = u – 0,24 = 0,245 nCH≡C-COOH = v – 0,24 = 0,3 —> mE/mF = 0,54

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP