Hỗn hợp E chứa hai este mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa hai este mạch hở gồm este X (CnH2n-2O2) và este Y (CmH2m-6O4). Đốt cháy hoàn toàn 13,89 gam hỗn hợp E chứa X và Y cần dùng 0,6975 mol O2. Mặt khác đun nóng 13,89 gam E cần dùng 165 ml dung dịch NaOH 1M thu được một ancol duy nhất và hỗn hợp chứa a gam muối A và b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ gần nhất của a : b là A. 1,1 B. 0,8 C. 0,6 D. 1,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,165 —> nO(E) = 0,33 Đặt u, v là số mol CO2 và H2O —> 44u + 18v = 13,89 + 0,6975.32 và 2u + v = 0,33 + 0,6975.2 —> u = 0,645 và v = 0,435 Đặt x, y là số mol X, Y nCO2 = nx + my = 0,645 (1) nH2O = x(n – 1) + y(m – 3) = 0,435 nO = 2x + 4y = 0,33 —> x = 0,075 và y = 0,045 (1) —> 5n + 3m = 43 Sản phẩm xà phòng hóa chỉ có 1 ancol —> Ancol đơn chức —> n ≥ 4 và m ≥ 6 —> n = 5 và m = 6 là nghiệm duy nhất. X là C3H5-COO-CH3 Y là C2(COOCH3)2 A là C3H5COONa (0,075) và B là C2(COONa)2 (0,045) —> a : b = 1,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP