Thủy phân hoàn toàn 7 46 gam pentapeptit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 7,46 gam pentapeptit mạch hở X (được tạo nên từ các a-aminoaxit có dạng H2NCxHyCOOH) bằng dung dịch NaOH dư thu được 11,1 gam muối. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 7,46 gam X bằng dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị m là? A. 12,55 B. 10,75 C. 11,11 D. 8,90

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX = x —> nNaOH = 5x Bảo toàn khối lượng: 7,46 + 40.5x = 11,1 + 18x —> x = 0,02 X + 4H2O + 5HCl —> Muối 0,02…0,08……0,1 —> m muối = mX + mH2O + mHCl = 12,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP