Thủy phân hoàn toàn 14 75 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 14,75 gam một este đơn chức X trong dung dịch NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi (đã làm khô) chỉ gồm một ancol Y và phần rắn chứa 18,75 gam chất rắn khan. Phát biểu đúng về ancol Y là A. Dehiđrat hóa ancol Y thu được một anken duy nhất. B. Để oxi hóa hết 1 mol Y thành anđehit cần 2 mol CuO. C. Trong ancol Y chứa 34,78% oxi về khối lượng. D. Từ ancol Y có thể điều chế trực tiếp CH3COOH.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP