Hòa tan hoàn toàn 11 6 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam HNO3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X và hỗn hợp khí B. Cho 500ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trong dung dịch X chất tan có nồng độ % cao nhất có giá trị gần với giá trị nào sau đây: A. 20%. B. 30%. C. 25%. D. 10 %. Thanhlap trả lời 19.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
» Lập hệ khối lượng kim loại (11,6 gam) và khối lượng 2 oxit kim loại (16 gam) tính được: nFe = 0,15 & nCu = 0,05 » Lập hệ tổng khối lượng chất rắn (KNO2 & KOH dư) 41,05 gam và tổng sổ mol (0,5 mol, bằng KOH ban đầu) tính được: nKNO2 = 0,45 & nKOH dư = 0,05 nHNO3 = 0,7 Bảo toàn N —> nN thoát ra ở khí = 0,7 – 0,45 = 0,25 Nhận thấy nKNO3 = nKNO2 < 3nFe + 2nCu —> Tạo ra cả muối Fe3+ (a) và Fe2+ (b) —> HNO3 đã hết. nFe = a + b = 0,15 nKNO2 = 3a + 2b + 2nCu = 0,45 —> a = 0,05 và b = 0,1 Phần khí quy đổi thành N (0,25) và O (u mol) Bảo toàn electron: 3a + 2b + 2nCu + 2u = 5nN —> u = 0,4 mdd Z = m kim loại + mdd HNO3 – mN – mO = 89,2 Dung dịch Z chứa 3 muối Fe(NO3)3 (0,05 mol) và Fe(NO3)2 (0,1 mol) và Cu(NO3)2 (0,05 mol) C%Fe(NO3)3 = 13,57% C%Fe(NO3)2 = 20,18% C%Cu(NO3)2 = 10,54%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP