Cho hỗn hợp gồm axit axetic và axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm axit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm axit axetic và axit ađipic tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 12,8% thu được dung dịch X trong đó nồng độ phần trăm của natri axetat là 5,363%. Nồng đồ phần trăm của muối còn lại là A. 18,64%. B. 15,18%. C. 17,26%. D. 16,08%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nCH3COOH = nCH3COONa = 1 và nC4H8(COOH)2 = a —> nNaOH = 2a + 1 —> mddNaOH = 312,5(2a + 1) mddX = mAxit + mddNaOH = 771a + 372,5 C%CH3COONa = 82/(771a + 372,5) = 5,363% —> a = 1,5 —> C%C4H8(COONa)2 = 190a/(771a + 372,5) = 18,64%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP