Cho sơ đồ các phản ứng: X +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho sơ đồ các phản ứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho sơ đồ các phản ứng: X + NaOH → Y + Z; Y + NaOH (rắn) → T + P; T → Q + H2 (1500 °C); Q + H2O → Z. Trong sơ đồ trên, X và Z lần lượt là: A. HCOOCH=CH2 và HCHO. B. CH3COOC2H5 và CH3CHO. C. CH3COOCH=CH2 và CH3CHO. D. CH3COOCH=CH2 và HCHO.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X: CH3COOCH=CH2 Y: CH3COONa Z: CH3CHO T: CH4 P: Na2CO3 Q: C2H2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP