Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp gồm Ba và Na vào 400 ml dung dịch FeCl3 x (mol/l) và CuCl2 y (mol/l). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 4,032 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X chỉ chứa hai muối và 15,24 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là A. 3 : 2. B. 1 : 1 . C. 1 : 2. D. 2 : 3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,4x và nCuCl2 = 0,4y nH2 = 0,18 —> nOH- = 0,36 Dung dịch X chỉ chứa 2 muối là BaCl2 và NaCl nên: nCl- = 0,4x.3 + 0,4y.2 = 0,36 m↓ = 107.0,4x + 98.0,4y = 15,24 —> x = 0,15 và y = 0,225 —> x : y = 2 : 3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP