Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E gồm axit c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X và hai este Y, Z đều mạch hở (trong đó, X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,2 mol oxi, thu được CO2 và 1,1 mol H2O. Mặt khác, cho 7,72 gam E tác dụng vừa đủ với 130 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch hỗn hợp muối và ancol đơn chức. Phần trăm số mol của Z trong E là A. 16,67%. B. 22,22%. C. 33,33%. D. 44,44%. thuonglh trả lời 20.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt nCO2 = a Bảo toàn khối lượng —> mE = 44a – 18,6 Bảo toàn O —> nO(E) = 2a – 1,3 Tỉ lệ: 44a – 18,6 gam E chứa 2a – 1,3 mol O 7,72 gam E chứa 0,13.2 mol O —> 7,72(2a – 1,3) = 0,13.2(44a – 18,6) —> a = 1,3 —> nO(E) = 2a – 1,3 = 1,3 Dễ thấy nC = nO nên E chứa các chất có số C = số O. Mặt khác, xà phòng hóa E thu được các ancol đơn chức nên: —> X là CH3COOH (x mol), Y là HCOOCH3 (y mol) và Z là (COOCH3)2 (z mol) nCO2 = 2x + 2y + 4z = 1,3 nH2O = 2x + 2y + 3z = 1,1 —> x + y = 0,25 và z = 0,2 —> nE = x + y + z = 0,45 —> %nZ = 44,44%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP