Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp gồm 2 an...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp gồm 2 ancol X và Y no, đơn chức hoặc có một liên kết đôi. Biết 16,2 gam hỗn hợp làm mất màu hoàn toàn 500 gam dung dịch brom 5,76%. Khi cho 16,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với Na dư thì thể tích H2 tối đa là A. 2,016lit B. 4,032lit C. 8,064lit D. 6,048lit

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Giả sử X no, Y có 1 nối đôi. nBr2 = 0,18 —> nY = 0,18 —> nH2 tạo ra từ Y = 0,09 Để lượng H2 thoát ra nhiều nhất thì ancol no còn lại phải có số mol lớn nhất. nX = mX/MX Để nX max thì MX min = 32: CH3OH và mX max. mX + mY = 16,2 Để mX max thì mY min, khi đó Y là CH2=CH-CH2OH. mX = 16,2 – mY = 5,76 —> nCH3OH = 0,18 —> nH2 tạo ra từ X = 0,09 —> nH2 tổng = 0,18 —> V = 4,032

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP