Một hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp khí X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp khí X gồm 2 hidrocacbon mạch hở có công thức CnHx, CnHy. Tỷ khối của hỗn hợp khí đối với N2 là 1,5. Khi đốt cháy hoàn toàn 8,4 gam hỗn hợp X thu được 10,8 gam nước. Xác định công thức của 2 hidrocacbon trên.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M = 42 nX = 0,2 và nH2O = 0,6 —> Số H = 2nH2O/nX = 6 —> C3H4 và C3H8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP