Cho 20 gam hỗn hợp gồm Mg Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20 gam hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch chứa CuCl2 0,5M và FeCl3 0,8M. Sau khi kết thúc phản ứng, thu được dung dịch X và 31,88 gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy lượng AgNO3 phản ứng là 173,4 gam; đồng thời thu được 146,37 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là m gam. Giá trị m là: A. 44,8 B. 45,6 C. 44,4 D. 46,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = a và nAg = b —> 143,5a + 108b = 146,37 nAgNO3 = a + b = 1,02 —> a = 1,02 và b = 0 —> Dung dịch X không có Fe2+. nCuCl2 = 0,5V và nFeCl3 = 0,8V —> nCl- = 3,4V = 1,02 —> V = 0,3 lít X chứa Mg2+ (u), Al3+ (v) và Cl- (1,02) Bảo toàn điện tích —> 2u + 3v = 1,02 Bảo toàn khối lượng kim loại: 20 + 64.0,5V + 56.0,8V = 24u + 27v + 31,88 —> u = 0,33 và v = 0,12 —> nNaOH = 2u + 4v = 1,14 —> mNaOH = 45,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP