Trong số các chất có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong số các chất có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong số các chất có công thức phân tử CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, số chất khi tác dụng với Cl2 có chiếu sáng chỉ thu được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất là A. 4 B. 3 C. 6 D. 7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất thu được 1 dẫn xuất monoclo: CH4, C2H6, (CH3)4C, (CH3)3C-C(CH3)3.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP