Đốt cháy 19 04 gam bột Fe trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 19,04 gam b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 19,04 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được 24,8 gam rắn X. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch chứa x KHSO4 và y mol KNO3, thu được dung dịch Y chứa các muối trung hòa và hỗn hợp khí Z gồm NO và H2 (tỉ lệ mol 1 : 1). Cho dung dịch NaOH dư vào Y (không có mặt oxi), thu được 35,53 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của x – y là? A. 0,98 B. 0,86 C. 0,94 D. 0,97

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa Fe (0,34) và O (0,36) Kết tủa gồm Fe(OH)2 (a mol) và Fe(OH)3 (b mol) Bảo toàn Fe —> a + b = 0,34 m↓ = 90a + 107b = 35,53 —> a = 0,05 và b = 0,29 Bảo toàn N —> nH2 = nNO = y Bảo toàn electron —> 2nH2 + 3nNO + 2nO = 2a + 3b —> y = 0,05 nH+ = x = 2nH2 + 4nNO + 2nO = 1,02 —> x – y = 0,97

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP