Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic đơn chức A, axit acrylic với số mol bằng nhau và axit glutaric. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Mặt khác cũng m gam X tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là? A. 6,0 B. 6,6 C. 6,4 D. 7,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X gồm ACOOH, C2H3COOH và C3H6(COOH)2 Tách C3H6(COOH)2 = C2H3COOH + CH3COOH —> X gồm CnHmCOOH (x mol) và C2H3COOH (x mol) (Trong đó CnHm là gốc trung bình của A và CH3) nNaOH = x + x = 0,1 —> x = 0,05 nCO2 = 0,05(n + 1) + 0,05.3 = 0,25 —> n = 1 —> m = 3 là nghiệm duy nhất. mX = 60x + 72x = 6,6

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP