Cho 30 4 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 30,4 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 30,4 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, FeCO3 và Fe(OH)2 vào dung dịch HCl loãng dư, thu được a mol khí CO2 và dung dịch chứa 43,48 gam muối. Mặt khác hòa tan hết 30,4 gam X trên trong dung dịch chứa Fe(NO3)3 và 1,16 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan tối đa 13,72 gam bột Fe. Nếu cho 840 ml dung dịch NaOH 1,5 M vào Y, thu được 40,66 gam kết tủa. Biết khí NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3- trong cả quá trình. Giá trị của a là. A. 0,16. B. 0,12. C. 0,08. D. 0,06. nanamiko trả lời 14.01.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol FeCO3, Fe3O4 và Fe(OH)2 mX = 116a + 232b + 90c = 30,4 (1) X với HCl dư —> FeCl2 (a + b + c) và FeCl3 (2b) m muối = 127(a + b + c) + 162,5.2b = 43,48 (2) Nếu Y có cả Fe2+ và Fe3+ thì Y không thể có H+ dư, từ nFe = 0,245 —> nFe3+ = 0,49 —> m↓ > mFe(OH)3 = 52,43: Vô lý. Vậy Y chứa Fe3+, Cl-, NO3- và H+ dư. nFe(OH)3 = 0,38 và nOH- = 1,26 —> nH+ dư = 0,12 Khi hòa tan X —> nNO = (a + b + c)/3 —> nH+ phản ứng = 1,16 – 0,12 = 4(a + b + c)/3 + 2(a + 4b + c) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,12; b = 0,04; c = 0,08

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP