Cho hỗn hợp X chứa hai peptit M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X chứa h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X chứa hai peptit M và Q đều tạo bởi hai amino axit đều no, chứa 1 nhóm – COOH và 1 nhóm –NH2. Tổng số nguyên tử O của M và Q là 14. Trong M hoặc Q đều có số liên kết peptit không nhỏ hơn 4. Cứ 0,25 mol X tác dụng hoàn toàn với KOH (đun nóng) thì thấy có 1,65 mol KOH phản ứng và thu được m gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 54,525 gam X rồi cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 120,375 gam. Giá trị của m là A. 187,25. B. 196,95. C. 226,65. D. 213,75 Nagasta trả lời 22.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành C2H3ON (1,65), CH2 (x) và H2O (0,25) mX/(mCO2 + mH2O) = (1,65.57 + 14x + 0,25.18) / [44(1,65.2 + x) + 18(1,65.1,5 + x + 0,25)] = 54,525/120,375 —> x = 0,75 —> mX = 109,05 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 196,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP