Có a gam hỗn hợp A gồm 2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có a gam hỗn hợp A g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có a gam hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ X, Y đều đơn chức mạch hở chứa C, H, O tác dụng vừa hết với 120ml dung dịch NaOH 1M tạo ra hỗn hợp 2 ancol có cùng nguyên tử C trong phân tử và 10,8 gam hỗn hợp B gồm 2 muối. Cho lượng hỗn hơp B này tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 dư thu được hỗn hợp D gồm 2 axít hữu cơ tương ứng. Một nửa lượng hỗn hợp D tác dụng vùa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam Br2. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp A thu được 29,92 gam khí CO2. Số mol của X là: A. 0,04 B. 0,05 C. 0,12 D. 0,2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nD = nB = nNaOH = 0,12 nBr2 phản ứng với D = 0,08 < 0,12 —> Trong D chỉ có 1 chất tác dụng với Br2: Axit + kBr2 —> Sản phẩm —> B gồm muối B1 (0,08/k) và muối B2 (0,12 – 0,08/k) mB = 0,08B1/k + B2(0,12 – 0,08/k) = 10,8 —> 2B1/k + B2(3 – 2/k) = 270 k = 1 —> 2B1 + B2 = 270 —> B1 = 94 (CH2=CH-COONa) và B2 = 82 (CH3COONa) là nghiệm duy nhất. k = 2 —> …. Vậy A gồm CH2=CH-COOR (0,08) và CH3COOR’ (0,04) —> nX = 0,04

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP