Cho 20 7 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 20,7 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 20,7 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu, Zn vào dung dịch HCl dư, đến khi phản ứng kết thúc thấy thoát ra 11,2 lít H2 (ở đktc) và thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m gam muối là? A. 58,45 B. 48,80 C. 59,05 D. 56,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,5 —> nCl- = 1 m muối = mMg + mAl + mZn + mCl- < 20,7 + 1.35,5 = 56,2 —> m = 48,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP