Một hỗn hợp X gồm 0 1 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm 0,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm 0,1 mol ancol đơn chức và 0,12 mol axit đơn chức có cùng số nguyên tử H trong phân tử. Đun nóng hỗn hợp X thu được 6,88 gam este (hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%). Vậy ancol và axit ban đầu là: A. CH3OH và CH2=CH-COOH B. C2H5OH và C2H5COOH C. C2H5OH và C3H5COOH D. CH3OH và CH3COOH

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nEste = 0,1.80% = 0,08 —> M este = 86: C4H6O2 Este được tạo ra từ axit và ancol cùng C —> CH3OH và CH2=CH-COOH

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP