Đốt cháy 0 2 mol hợp chất A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 0,2 mol hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 0,2 mol hợp chất A thuộc loại tạp chức thu được 26,4 gam khí CO2, 12,6 gam hơi H2O, 2,24 lít khí nitơ (đktc) và lượng O2 cần dùng là 0,75 mol. Số đồng phân của A tác dụng được với dung dịch NaOH và HCl là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,6 —> Số C = nCO2/nA = 3 nH2O = 0,7 —> Số H = 2nH2O/nA = 7 nN2 = 0,1 —> Số N = 2nN2/nA = 1 Bảo toàn O —> nO(A) = 0,4 —> Số O = nO/nA = 2 A là C3H7NO2 A tạp chức, có phản ứng với NaOH và HCl: NH2-CH2-CH2-COOH NH2-CH(CH3)-COOH NH2-CH2-COOCH3 CH3-NH-CH2-COOH Chú ý: Các muối dưới đây không phải tạp chức CH2=CH-COONH4 HCOONH3-CH=CH2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP