Hỗn hợp X gồm 0 1 mol anlyl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 0,1 mo...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 0,1 mol anlyl clorua; 0,3 mol benzyl bromua; 0,1 mol hexyl clorua; 0,15 mol phenyl bromua. Đun sôi X với nước đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiết lấy phần nước lọc, rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 57,4 B. 14,35 C. 70,75 D. 28,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi đun sôi với H2O, chỉ có dẫn xuất anlyl phản ứng: CH2=CH-CH2Cl + H2O —> CH2=CH-CH2OH + HCl —> nAgCl = nHCl = 0,1 —> mAgCl = 14,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP