Một hỗn hợp X gồm 2 amin kế...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hỗn hợp X gồm 2 amin kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng amin no đơn chức. Lấy 32,1 gam hỗn hợp cho vào 250 ml dung dịch FeCl3 (có dư) thu được một kết tủa có khối lượng bằng khối lượng hỗn hợp trên. Loại bỏ kết tủa rồi thêm từ từ dung dịch AgNO3 vào đến khi phản ứng kết thúc thì phải dùng 1,5 lit AgNO3 1M. Nồng độ ban đầu của FeCl3 là A. 1M B. 3M C. 2M D. 4M

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = nAgNO3 = 1,5 Bảo toàn Cl —> nFeCl3 = 0,5 —> CM = 2M

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP