Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp Fe và Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian thu được 4,16 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 5,2 gam Zn vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,82 gam chất rắn Z và dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất. Giá trị m gần nhất là? A. 1,75 B. 4,50 C. 6,80 D. 1,80

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgNO3 = 0,04 Dung dịch chỉ chứa 1 muối duy nhất là Zn(NO3)2. Bảo toàn N —> nZn(NO3)2 = 0,02 Bảo toàn khối lượng cho kim loại: m + 0,04.108 + 5,2 = 4,16 + 5,82 + 0,02.65 —> m = 1,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP