Ancol A tác dụng với Na dư cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Ancol A tác dụng với...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Ancol A tác dụng với Na dư cho số mol H2 bằng số mol A đã dùng. Đốt cháy hoàn toàn A được mCO2 = 1,833mH2O. A có công thức cấu tạo thu gọn là: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H5(OH)3 D.C4H8(OH)2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nH2 —> A là ancol 2 chức mCO2/mH2O = 1,8333 —> nCO2/nH2O = 0,75 Tự chọn nCO2 = 0,75 và nH2O = 1 —> nA = nH2O – nCO2 = 0,25 —> Số C = nCO2/nA = 3 —> C3H6(OH)2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP