Cho dãy các chất: C2H2 HCHO HCOOH CH3CHO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho dãy các chất: C2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho dãy các chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ). Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các chất có nhóm chức -CHO sẽ tham gia phản ứng tráng gương: HCHO, HCOOH, CH3CHO và mantozơ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP