Một hợp chất thơm có CTPT C7H8O Số...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một hợp chất thơm có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một hợp chất thơm có CTPT C7H8O. Số đồng phân tác dụng được với dung dịch Br2 trong nước là: A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các nhóm thế đẩy electron mạnh như -OH, -OR sẽ hoạt hóa vòng thơm dẫn đến có phản ứng thế với Br2 trong dung dịch ở điều kiện thường: CH3-C6H4-OH (o, m, p) C6H5-O-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP