X mạch hở có công thức C3Hy Một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X mạch hở có công th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X mạch hở có công thức C3Hy. Một bình có dung tích không đổi chứa hỗn hợp khí gồm X và O2 dư ở 150°C, áp suất 2 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy X sau đó đưa bình về 150°C, áp suất bình vẫn là 2 atm. Người ta trộn 9,6 gam X với 0,6 gam H2 rồi cho qua bình Ni nung nóng (H=100%) thì thu được hỗn hợp Y. Khối lượng mol trung bình của Y là: A. 52,5 B. 46,5 C. 48,5 D. 42,5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt X không làm thay đổi nhiệt độ và áp suất nên số mol khí tham gia phản ứng bằng số mol khí và hơi tạo ra. C3Hy + (3 + y/4)O2 —> 3CO2 + y/2H2O —> 1 + 3 + y/4 = 3 + y/2 —> y = 4 X là C3H4 (0,24), nH2 = 0,3 Dễ thấy nH2 < 2nX nên H2 phản ứng hết. —> nY = nX = 0,24 mY = mX + mH2 = 10,2 —> MY = 42,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP