Một loại chất béo có chỉ số iot...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Một loại chất béo có...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Một loại chất béo có chỉ số iot là 3,81. Tính thành phần % các chất trong mẫu chất béo trên giả sử mẫu chất béo gồm triolein và tripanmitin. % triolein và tripanmitin lần lượt là A. 40%; 60% B. 4,46%; 95,54% C. 50%; 50% D. 4,42%; 95,58%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Lấy 100 gam chất béo —> nI2 = 3,81/254 = 0,015 —> (C17H33COO)3C3H5 = nI2/3 = 0,005 —> %(C17H33COO)3C3H5 = 4,42% —> %(C17H35COO)3C3H5 = 95,58%

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP