Da nhân tạo PVC được điều chế từ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Da nhân tạo (PVC) đư...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ: CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → [-CH2-CHCl-]n. Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% metan) ở điều kiện tiêu chuẩn cần dùng là A. 4450 m3. B. 4375 m3. C. 4480 m3. D. 6875 m3.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nPVC = 16 kmol 2CH4 → C2H2 → CH2=CH-Cl → [-CH2-CHCl-]n —> nCH4 = 16.2/20% = 160 kmol —> V CH4 = 3584 m3 —> V khí thiên nhiên = 3584/80% = 4480 m3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP