Hợp chất thơm X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất thơm X có c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất thơm X có công thức phân tử C8H8O2 vừa có khả năng tác dụng với Na, vừa có khả năng tác dụng với NaOH và dung dịch của X làm quì tím chuyển thành màu hồng. Số đồng phân cấu tạo của X là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X làm quỳ tím chuyển thành màu hồng, tác dụng được với Na và NaOH —> X có chức axit. Các đồng phân của X: C6H5-CH2-COOH CH3-C6H4-COOH (o, m, p)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP