Hai thanh kim loại giống nhau đều cùng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hai thanh kim loại g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hai thanh kim loại giống nhau (đều cùng nguyên tố R hóa trị II) và có cùng khối lượng. Cho thanh thứ nhất vào dung dịch Cu(NO3)2 và thanh thứ hai vào dung dịch Pb(NO3)2. Sau một thời gian, khi số mol 2 muối bằng nhau, lấy hai thanh kim loại đó ra khỏi dung dịch thấy khối lượng thanh thứ nhất giảm đi 0,2% còn khối lượng thanh thứ hai tăng 28,45%. Xác định nguyên tố R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu khối lượng thanh R là m gam. Trong cả 2 thí nghiệm, nR phản ứng = x R + Cu(NO3)2 —> R(NO3)2 + Cu x……………………………………….x —> 64x – Rx = -0,2%.m (1) R + Pb(NO3)2 —> R(NO3)2 + Pb x………………………………………x —> 207x – Rx = 28,45%.m (2) (1)/(2) triệt tiêu x và m —> R = 65 —> R là Zn

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP