Cho 37 95 gan hỗn hợp hai muối...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 37,95 gan hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 37,95 gan hỗn hợp hai muối MgCO3 và RCO3 vào 100ml dung dịch H2SO4 loãng thấy có 1,12 lít CO2 (đktc) thoát ra, dung dịch A và chất rắn B. Cô cạn dung dịch A thu được 4 gam muối khan. Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thì thu được rắn B1 và 4,48 lít CO2 (đkc). Biết trong hỗn hợp đầu có tỉ lệ RCO3 : MgCO3 = 3 : 2. Khối lượng chất rắn B1 và nguyên tố R là A. 27,85 và Ba. B. 26,95 và Ca. C. 27,85 và Ca. D. 26,95 và Ba.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n muối = nCO2 tổng = 0,25 —> nRCO3 = 0,15 và nMgCO3 = 0,1 —> m muối = 0,15(R + 60) + 0,1.84 = 37,95 —> R = 137: Ba Dung dịch A chứa nMgSO4 = 1/30 —> nBaSO4 = 0,05 – 1/30 = 1/60 Chất rắn B chứa: nMgCO3 dư = 0,1 – 1/30 = 1/15 nBaCO3 dư = 0,15 – 1/60 = 2/15 nBaSO4 = 1/60 Nung B thu được B1 chứa: nMgO = 1/15 nBaO = 2/15 nBaSO4 = 1/60 —> mB1 = 26,95

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP