Hỗn hợp X gồm một este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm một es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm một este đơn chức và một este hai chức, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn 11,6 gam X thu được 26,84 gam CO2 và 6,84 gam H2O. Mặt khác đun nóng 11,6 gam X cần dùng vừa đủ 280 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được một ancol Y duy nhất và 12,98 gam muối. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng lên 3,6 gam. Phần trăm khối lượng của este hai chức trong X là: A. 54,48% B. 64,82% C. 56,9% D. 56,89%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,61 và nH2O = 0,38 —> nO(X) = (mX – mC – mH)/16 = 0,22 Đặt u, v là số mol chức este của ancol và số mol chức este của phenol. nO = 2u + 2v = 0,22 nNaOH = u + 2v = 0,14 —> u = 0,08 và v = 0,03 —> nH2O = v = 0,03 Bảo toàn khối lượng: mY = mX + mNaOH – m muối – mH2O = 3,68 Ancol dạng R(OH)n (0,08/n mol) —> MY = 3,68n/0,08 = 46n —> n = 1 và MY = 46: C2H5OH TH1: X gồm ACOOR (0,03) và B(COOC2H5)2 (0,04), trong đó R- là gốc phenol. mX = 0,03(A + R + 44) + 0,04(B + 146) = 11,6 —> 3A + 3R + 4B = 444 Do A ≥ 1; B ≥ 0 và R ≥ 77 —> A = 15; B = 42 và R = 77 là nghiệm phù hợp. X gồm CH3COOC6H5 (0,03) và C3H6(COOC2H5)2 (0,04) —> %C3H6(COOC2H5)2 = 64,83% TH2: X gồm ACOOC2H5 (0,05) và R-OOC-B-COO-C2H5 (0,03), trong đó R- là gốc phenol. Làm tương tự như trên.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP