Cho Fe tác dụng hết với dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho Fe tác dụng hết ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 8,28 gam muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng. Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là: A. 2,52 gam. B. 1,68 gam. C. 1,12 gam. D. 1,08 gam. treesandflowers trả lời 23.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP