Cho 10 gam hỗn hợp Cu và CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10 gam hỗn hợp C...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10 gam hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, lọc lấy chất rắn không tan cho vào dung dịch H2SO4 đun nóng thì thu được 1,12 lít khí A (đktc). a) Viết các phương trình phản ứng và cho biết A là khí gì b) Tính thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợp

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Với H2SO4 loãng: CuO + H2SO4 —> CuSO4 + H2O Với H2SO4 đặc: Cu + 2H2SO4 —> CuSO4 + SO2 + 2H2O A là SO2. nA = nSO2 = 0,05 —> nCu = 0,05 %Cu = 0,05.64/10 = 32% —> %CuO = 68%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP