Điện phân 500 ml dung dịch gồm NaCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 500 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 500 ml dung dịch gồm NaCl, HCl và CuSO4 0,02M với điện cực trơ và màng ngăn xốp. Cường độ dòng điện là 2,5A; Coi thể tích dung dịch không thay đổi trong quá trình điện phân. Chỉ số pH theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau đây. Giá trị của x trong hình vẽ là: A. 2702 B. 2509 C. 2316 D. 2895

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ban đầu: pH = 2 —> [H+] = 0,01 —> nHCl = 0,005 Đoạn 1: pH không thay đổi trong khoảng thời gian catot khử Cu2+ và anot oxi hóa Cl-. ne đoạn 1 = 2nCu2+ = 0,02 Đoạn 2: pH tăng nhanh chóng do H+ bị khử cho tới khi hết tại catot. ne đoạn 2 = nH+ = 0,005 Đoạn 3: pH tiếp tục tăng, dung dịch chuyển sang môi trường kiềm do H2O bị khử tại catot tạo OH-: pH = 13 —> [OH-] = 0,1 —> nOH- = 0,05 2H2O + 2e —> 2OH- + H2 —> ne đoạn 3 = nOH- = 0,05 ne tổng 3 đoạn = 0,075 = It/F —> t = 2895

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP