Cho 12 13 gam hỗn hợp gồm Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 12,13 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 12,13 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe3O4 và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch Y chứa 0,01 mol NaNO3 và H2SO4 thu được 0,56 lít hỗn hợp Z gồm 2 khí, trong đó có một khí không màu, hóa nâu ngoài không khí (tỉ khối so với He là 6,1) và dung dịch M chỉ gồm các muối sunfat trung hòa. Cho 200 ml dung dịch NaOH 2,55M vào M thấy xuất hiện kết tủa T cùng 0,01 mol khí thoát ra, dung dịch sau phản ứng có chứa 37,03 gam hỗn hợp gồm 2 muối NaAlO2 và Na2SO4. Khối lượng của T là? A. 15,88 gam B. 16,66 gam C. 12,38 gam D. 14,98 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol NaAlO2 và Na2SO4 Bảo toàn Na —> a + 2b = nNaOH + nNaNO3 = 0,52 m muối = 82a + 142b = 37,03 —> a = 0,01 và b = 0,255 Khí Z chứa NO (0,02 mol) và H2 (0,005 mol) nNH4+ = nNH3 = 0,01 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 0,01 nH2SO4 = b = 0,255 —> nH+ = 0,51 = 4nNO + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO —> nO = 0,16 —> nFe3O4 = 0,04 nAl = a = 0,01 —> nMg = 0,0325 Bảo toàn Fe —> nFe = 0,13 nOH- trong ↓ = nOH- tổng – nNH4+ – 4nAl3+ = 0,46 —> m↓ = mMg + mFe + mOH- = 15,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP