Cân bằng phương trình và viết các bước:...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cân bằng phương trìn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cân bằng phương trình và viết các bước: FeCO3 + FeS2 + HNO3 —> Fe2(SO4)3 + CO2 + NO + H2O

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3FeCO3 + 9FeS2 + 46HNO3 —> 6Fe2(SO4)3 + 3CO2 + 46NO + 23H2O Fe2+ —> Fe3+ + 1e 3FeS2 —> 3Fe3+ + 6SO42- + 3.15e ⇒ Fe2+ + 3FeS2 —> 2Fe2(SO4)3 + 46e N+5 + 3e —> NO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP