Điện phân 200 ml NaCl 2M điện cực...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 200 ml NaC...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 200 ml NaCl 2M (điện cực trơ, không màng ngăn), sau một thời gian thu được dung dịch X. Cho AgNO3 dư vào dung dịch X thu được 35,875 gam kết tủa. Hiệu suất điện phân là A. 62,5% B. 31,25% C. 75,0% D. 37,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2NaCl + 2H2O —> H2 + Cl2 + 2NaOH 2x……………………………..x……….2x Cl2 + 2NaOH —> NaCl + NaClO + H2O x………..2x………….x nNaCl (X) = 0,4 – 2x + x = nAgCl = 0,25 —> x = 0,15 —> H = 2x/0,4 = 75%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP